Seite in Bearbeitung

Öl auf Leinwand · 2014 · April#3 · 40 x 40 cm

Öl auf Leinwand · 2014 · April#3 · 40 x 40 cm