Exemplarische Werke

2005 · i pirati a palermu · 200 x 300 cm

2005 · i pirati a palermu · 200 x 300 cm